Indlæggelser & Besøg

KPI Værdi Gns-12

Medicin

KPI Værdi Gns-12

Genoptræning og rehabilitering

KPI Værdi Gns-12

Konsultation og behandling i eget hjem

KPI Værdi Gns-12

Forebyggelse

KPI Værdi Gns-12

Sundhedsprofilen

KPI Værdi Gns-12

Om rapporten